Algemene Ledenvergadering en Zoogdierdag

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Zoogdiervereniging wordt twee keer per jaar gehouden, in april en in november. Naast de ALV staat de dag meestal in het kader van een thema. Er worden lezingen en presentaties verzorgt door zowel interne medewerkers van de vereniging als externe gasten.

ALV 16 december 2017

De stukken voor de ledenvergadering op 16 december 2017 in Burgers' Zoo zijn hieronder te downloaden:

Programma en Agenda ALV 16-12-2017 (pdf)
Concept 2016-11-05 verslag ALV (pdf)
Jaarverslag 2016 Zoogdiervereniging (pdf)
Jaarrekening 2016 (pdf)
Verenigingsbegroting 2018 (pdf)
Begroting bureau 2018 (pdf)
Aanpak Standpuntenbepaling bescherming zoogdieren (pdf)
Samenstelling bestuur (pdf)

ALV 5 november 2016

Deze ledenvergadering is gekoppeld aan een bijeenkomst voor vrijwilligers en vindt plaats in Deventer. We zijn te gast bij de Zoogdierwerkgroep Overijssel. De stukken voor de ledenvergadering op 5 november 2016 zijn hieronder te downloaden:

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst 2016 (pdf)
Verslag ALV 21-11-2015 (pdf)
Jaarverslag Zoogdiervereniging 2015 (pdf)
Statuten wijziging Vereniging (pdf)
Verenigingsbegroting 2017 CONCEPT (pdf)
Begroting Stichting 2017 (pdf)
Meerjarenpan 2017-2020 (pdf)
Communicatieplan CONCEPT (pdf)

ALV 21 november 2015

Deze ledenvergadering is gekoppeld aan een bijeenkomst voor vrijwilligers en vindt plaats in Noord-Holland. We zijn te gast bij de Noord-Hollandse Zoogdierwerkgroep NOZOS. De stukken voor de ledenvergadering op 11 april 2015 zijn hieronder te downloaden:

Programma Algemene Ledenvergadering en Sleutelvrijwilligersbijeenkomst 2015 (pdf)
Verslag ALV 11 april 2015 (pdf)
Begroting Zoogdiervereniging 2016 (pdf)
Bestuurssamenstelling (pdf)

ALV 11 april 2015

Deze ledenvergadering vindt plaats tijdens de Zoogdierdag in Nijmegen. De stukken voor de ledenvergadering op 11 april 2015 zijn hieronder te downloaden:

Agenda ALV 11 april 2015 (pdf)
Bijlage 1. Verslag ALV 15 november 2014 (pdf)
Bijlage 2. Jaarverslag Zoogdiervereniging 2014 (pdf)
Bijlage 3a. Oplegnotitie jaarrekening 2014 Zoogdiervereniging (pdf)
Bijlage 3b. Jaarrekening Zoogdiervereniging 2014 (pdf)
Bijlage 4. Aantal ledenvergaderingen per jaar (pdf)

ALV 15 november 2014

De stukken voor de ledenvergadering op 15 november 2014 zijn hieronder te downloaden:

Agenda ALV 15 november 2014 (pdf)
Verslag ALV 10 april 2014 (pdf)
Begroting Zoogdiervereniging 2015 (pdf)
Leidraad telemetrie (pdf)

ALV 10 april 2014

De stukken voor de ledenvergadering op 10 april 2014 zijn hieronder te downloaden:

Zoogdierdag 29 maart 2013

Het thema van de Zoogdierdag op 29 maart 2014 was het 'Waarnemen en tellen van zoogdieren'. Hieronder zijn de presentaties te downloaden (pdf).

ALV 16 november 2013

De ALV van het najaar 2013 vond plaats in Naturalis Biodiversity Centre in Leiden.

De stukken voor de ledenvergadering zijn hieronder te downloaden:

ALV 20 april 2013

In 2013 is het centrale thema tijdens de Landelijke Zoogdierdag ‘Zoogdiersuccessen’. We hebben een lezingenprogramma samengesteld dat voor een breed publiek interessant en toegankelijk is. De stukken voor de ALV en de presentaties zijn hieronder te downloaden:

ALV 17 november 2012

De Algemene Ledenvergadering vond plaats in het informatiecentrum Utrechts Landschap - Blauwe Kamer. Na het formele gedeelte is er een beverexcursie geweest onder begeleiding in het natuurgebied Blauwe Kamer i.h.k.v. Jaar van de Bever.

ALV 21 april 2012

De gecombineerde Landelijke Zoogdierdag en Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 april 2012 vond plaats in het Linnaeusgebouw in Nijmegen. In 2012 is de bever het centrale thema tijdens de Landelijke Zoogdierdag. Het is dit jaar immers het Jaar van de Bever. Downloadbare stukken en presentaties:

ALV 19 november 2011 in Utrecht

Algemene Ledenvergadering en een minisymposium ‘Klimaatverandering en gevolgen voor de natuur’ ter gelegenheid van het afscheid van onze voorzitter Jacob van Olst. De stukken zijn hieronder te downloaden:

ALV 16 april 2011 Ecodrome Zwolle

In 2011 staan de vleermuizen centraal tijdens de Landelijke Zoogdierdag. Het is dit jaar immers het Jaar van de Vleermuizen. De stukken zijn hieronder te downloaden:

ALV 20 November 2010. Excursie wilde zwijnen Veluwezoom

Op zaterdag 20 November 2010 vond de Algemene Ledenvergadering van de Zoogdiervereniging plaats bij Bezoekerscentrum Nationaal Park De Veluwezoom. Aansluitend aan de ALV is er een excursie in het teken ecologie en beheer rondom het wilde zwijn geweest. De stukken kunt u hieronder downloaden:

ALV 17 April 2010. Landelijke Zoogdierdag te Nijmegen

Op zaterdag 17 april organiseert de Zoogdiervereniging de eerste Landelijke Zoogdierdag te Nijmegen, in combinatie met haar Algemene Ledenvergadering. Het thema van de is dit jaar 'Zoogdieren in de Stad'. Er is een afwisselend programma samengesteld, met lezingen over diverse aspecten van ‘stedelijke’ zoogdieren:

 

ALV  12 december 2009.  Premiere documentaire ‘Rotvos’

De middag begon met het huishoudelijk gedeelte. Hierin werden een aantal belangrijke zaken besproken, zoals de herbenoeming van twee bestuursleden en een statutenwijziging. Vervolgens werd de met een Gouden Kalf bekroonde documentaire ‘Rotvos’ vertoond. De stukken van de ALV dec 2009:

ALV 18 april 2009. Exoten in Nederland

Invasieve exoten kunnen uitgroeien tot een plaag en een negatieve invloed hebben op de inheemse soorten. Voor Nederland omvat de lijst van exotische zoogdieren al 22 soorten. Hoe om te gaan met al deze nieuwkomers? Op de ledenvergadering werden enkele meningen gepresenteerd. De presentaties en het Jaarboek 2008 zijn als PDF hier te downloaden:

ALV 15 november 2008. Zoogdieronderzoek gaat hightech.

De najaarsvergadering stond dit jaar in het teken van de technische hulpmiddelen die bij zoogdieronderzoek ingezet kunnen worden. De miniaturisering van veel elektronica opent mogelijkheden die voorheen niet bestonden. Leden van de Zoogdiervereniging hebben deze mogelijkheden aangegrepen en toegepast.

Samenvattingen van de lezingen en vergaderstukken: 

ALV 12 april 2008. Bunzing, soort van het jaar

© Zoogdiervereniging VZZZaterdag 12 april 2008 in Naturalis te Leiden. Het programma stond in het teken van de Soort van het Jaar: de bunzing.

In de middagpauze werd de het jaarverslag en de jaarrekening van 2007 van de vereniging besproken.